***Při výběru lásky opatrný buď, né podle krásy, ale podle srdce suď***

Čínský horoskop pokračování

28. července 2006 v 8:48 |  Horoskopy
Kůň - 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 - má skrytý potenciál
Krátký popis:má skrytý potenciál
Příznivý den: úterý
Příznivá čísla: 3, 5, 6
Nejvhodnější partner: Bůvol
Neutrální spojení: Zajíc
Nepříliš vhodný partner: Krysa

Koně mívají velmi atraktivní zjev, jsou půvabní a mají velký sex-appeal. Jsou zábavní a populární. Rádi navštěvují divadla, kina, koncerty a jiné velké akce. Rádi přijímají lichotky a také vědí, jak je rozdávat. Dokáží kolem sebe shromáždit velké množství lidí, působit na ně a povzbudit je. Jsou jakoby stvořeni pro politickou kariéru. Dokáží se vcítit do druhých a uhodnout jejich přání a myšlenky. Rychle se rozhodují, mají velké nadání, bývají ale často povrchní. Spíš než s velkou inteligencí se u nich setkáváme s velkou intuicí, a oni to ví. Jsou sobečtí a náladoví. Usilují o místo na výsluní a když se jim něco nedaří, umí být i agresivní. Špatně snáší kritiku. V zaměstnání jsou pracovití a mohou to dotáhnout daleko. Umí manipulovat s lidmi i s penězi. Naneštěstí se jejich zájmy velmi rychle mění a tak se může stát, že zanechají jednoho rozpracovaného projektu a vrhnou se s chutí do dalšího. Láska může Koně velmi povzbudit a "nabít" je pozitivní energií. Často je však tento cit zcela pohltí, a stávají se tak slepí ke všemu ostatnímu. Jsou schopni se pro lásku zcela obětovat. Pokud se ale této přílišné oddanosti zbaví, stanou se z nich šťastní a úspěšní lidé. V manželství se projevují velmi sobecky. Začnou být posedlí potřebou jistoty a vše se začne točit jen kolem nich.

Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:
Isaac Newton, Leonard Bernstein, Ross Perot, Clint Eastwood, Frederic Chopin, Neil Armstrong, Mike Tyson, Jimmy Hendrix, Cindy Crawford, Kathleen Turner, Aretha Franklin, Janet Jackson, Barbara Streisand, Joanne Woodward, Andy Williams, Sean Connery, Paul McCarthy, Raquel Welch, Kevin Costner, Louis Pasteur, Harrison Ford, Theodore Roosevelt, James Dean, Linda Evans, John Travolta, Kristi Alley, Anwar Sadat a Billy Graham.
------------------------------------------
Ovce/Koza - 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 - nemají osobnost
Krátký popis:nemají osobnost
Příznivý den: čtvrtek
Příznivá čísla: 0,3,5
Nejvhodnější partner: Zajíc
Neutrální spojení: Drak
Nepříliš vhodný partner: Krysa

Lidé narození v Koze jsou elegantní, okouzlující a většinou umělecky založení. Jsou to praví milenci. Občas mívají sklony k pesimismu a lenosti. Bývají nespokojeni sami se sebou a se svým postavením. Svým neustálým naříkáním se stávají nevědomky pro ostatní přítěží. Postrádají individualitu a samostatnost. Dokáží se přizpůsobit, ale potřebují podporu druhých aby mohli v klidu fungovat. Zrozenci v tomto znamení jsou vysoce inteligentní a vynalézaví, jsou také velkorysí a laskaví. Bývají dosti důvěřiví. Jsou to skromní a mírní lidé. Pro svou chápavost velmi oblíbení v kolektivu, pokud si zrovna nestěžují… Měli by se vyhýbat obchodu. Nejsou to příliš velcí obchodníci. Neumí se ani příliš dobře vyjadřovat, je pro ně tudíž obtížné, podat správně své nápady a myšlenky. Měli by se držet v blízkosti silnější osobnosti. Pokud jsou vedeni správným směrem, mohou tito lidé uspět v umělecké oblasti a stát se opravdu dobrými ve svém oboru. Koza je ve své práci vytrvalá a precizní. Při navazování partnerských vztahů se tito lidé potýkají s mnoha potížemi. Jsou nerozhodní a stydliví. Většinou nikdy neučiní první krok. Ženy v tomto znamení se snaží co nejdříve se vdát a to za co nejbohatšího muže, který by je dobře zaopatřil. Bývají někdy dost malicherné. Nejen ženy tohoto znamení potřebují spoustu péče a pozornosti.

Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:
Mel Gibson, Bill Gates, Charles Dickens, Pamela Anderson, Robert De Niro, Mick Jagger, George Wallace, Mark Twain, Barbara Walters, Julia Roberts, Boris Yeltsin, Bruce Willis, Michelangelo, Malcolm Forbes, Julio Iglesias, John Wayne, Joni Mitchell, William Shatner, George Burns, John Denver, Mikhail Gorbachev, Benito Mussolini, Billy Idol a Joe Pesci.
---------------------------------------
Opice - 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 - jsou obratná, hbitá a bystrá
Krátký popis:
Příznivý den: pondělí
Příznivá čísla: 0,2,8
Nejvhodnější partner: Krysa
Neutrální spojení: Kůň
Nepříliš vhodný partner: Bůvol

Působí sice velmi přátelsky a důvěryhodně, jsou to však velcí sobci a na ostatních jim příliš nesejde. Nikdy neřeknou, co si doopravdy myslí. Přetvařují se a nikomu nevěří. Někdy se cítí nadřazeni ostatním. Mimoto jsou velice zvídaví. Dychtí po poznání, rádi čtou a zkoumají nové věci. Mají také výbornou paměť. Jsou obdařeni velkou vynalézavostí - žádný problém pro ně není dost obtížný. Mají velkou fantazii a rádi se předvádějí. Jsou to rození baviči. Jsou upovídaní a vychytralí. I přes svůj egocentrismus dokáží pomoci svým přátelům. Svým šarmem však dokáže každému učarovat. Tito lidé umí riskovat a nebojí se porážky. Nemají ovšem strach ani z podvodu či lži, jen aby dosáhli své. Většinou jim to projde. Dostanou se až na ta nejvyšší místa. Nezáleží příliš na oboru, ve kterém pracují, vždy se přizpůsobí. Jsou vysoce inteligentní a mají pevnou vůli. Velmi rychle dosahují úspěchu a často se z nich stávají populární osobnosti. Využívají všech svých předností i toho ostatního. Jsou vytrvalí a v kolektivu oblíbení. Své záměry umí dobře skrývat. V lásce nemají příliš velké štěstí. Jsou pořád nespokojeni a stále hledají toho pravého. Rychle se zamilují, ale také rychle "odmilují". Jsou to romantici, bývají ovšem přespříliš kritičtí a to nedělá dobrotu. Většinou zůstávají sami. Možná také proto, že se snaží vyhnou zodpovědnosti. Bývají vášniví, pokud ale jejich cit vychladne, dokáží být velmi neohleduplní.

Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:
Julius Caesar, Lyndon B. Johnson, Tom Selleck, Danny De Vito, Ricki Lake, David Copperfield, Yul Brynner, Debbie Reynolds, Johnny Cash, Elizabeth Taylor, Ted Kennedy, Diana Ross, Tom Selleck, Rod Stewart, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Leonardo da Vinci, Susan B. Anthony, Charles Dickens, Eleanor Roosevelt, Harry S. Truman, Will Smith, Little Richard a Alice Walker
---------------------------------------
Kohout - 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 - nedokáží přijmout upřímnost
Krátký popis:nedokáží přijmout upřímnost
Příznivý den: sobota
Příznivá čísla: 2, 4, 9
Nejvhodnější partner: Drak
Neutrální spojení: Krysa
Nepříliš vhodný partner: Tygr

Kohouti bývají rádi středem pozornosti. Jsou otevření a každému vždy sdělí své stanovisko. Jsou ovšem přesvědčeni, že jen oni mají pravdu. Nejsou příliš taktní, dávají najevo své názory, ale nezajímají se o ostatní. To často způsobí, že se tito lidé uzavřou do sebe. Pak sní o svém hrdinství, což však nemusí odpovídat realitě. Kohouti umí být bojovní, ale jen v případě, že je to opravdu nutné. V ostatních případech jsou spíše salonními bojovníky. Lidé narozeni v tomto znamení mívají spoustu přátel. Jsou živí a komunikativní. Jejich špatnou vlastností je ješitnost. Často jsou příliš zahleděni do sebe. Jsou to pracanti. Jen jejich sklon k celodennímu snění může způsobit lenost. Ale pokud se už do něčeho pustí, pracují svědomitě a pilně. Rád pracuje v kolektivu, aby nemusel vše dělat sám. Má sklon k panovačnosti. Rád rozkazuje a organizuje. Bývají dobrými ekonomy. Ve vztahu k druhému pohlaví jsou velmi egocentričtí a netaktní. Proto by měli jejich protějšky být velmi tolerantní. Jsou však vynikající milovníci. Muži mohou být velmi přelétaví, přesto milují svou rodinu. Potřebují pocit jedinečnosti a výjimečnosti. Ženy se o svého partnera starají velmi pečlivě a něžně. Jsou výbornými manželkami a milenkami. Někdy však zapomínají na své děti.

Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:
Michelle Pfeiffer, Bette Midler, Eric Clapton, Melanie Griffith, Alex Haley, Donny Osmond, Katharine Hepburn, Goldie Hawn, Larry King, Benjamin Franklin, Steve Martin, Carol Burnett, LeVar Burton, Joan Rivers, Diane Keaton, Priscilla Presley, Elton John, Joan Collins, Neil Young, Yoko Ono, Van Morrison, Dolly Parton, Katherine Hepburn, George Segal, Errol Flynn, Gloria Estefan a Groucho Marx.
----------------------------------------
Pes - 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 - dobrý pracovník a opora kolektivu
Krátký popis:dobrý pracovník a opora kolektivu
Příznivý den: pondělí
Příznivá čísla: 3, 5, 7
Nejvhodnější partner: Tygr
Neutrální spojení: Krysa
Nepříliš vhodný partner: Drak

Lidé narozeni ve znamení Psa jsou velmi tvrdohlaví a vždy vědí, co chtějí. Mají introvertní povahu, své city dávají najevo jen když to považují za nezbytně nutné. Bývají věrní a oddaní, hlavně svým přátelům a rodině. Někdy se tváří, jakoby od života nic nečekali a dívají se na svět trochu pesimisticky. Jsou také velmi nesamostatní. Mezi lidmi bývají oblíbení, i když nejsou příliš společenští. Málokdy se ve velké společnosti výrazněji projeví. Pes neustále pochybuje o svých pocitech a o pocitech ostatních. Je věrný, čestný a uvědomuje si své povinnosti. Pro své přátele jsou Psi schopni se obětovat. Dokáží naslouchat ostatním a pomoci jim v nesnázích. Potrpí si na upřímnost a spravedlnost. Působí velmi nesobecky a úzkostlivě. Bijí se za ostatní a často tak vykonávají i dost pro sebe. V zaměstnání je člověk tohoto znamení velice pracovitý, obětavý a ochotný. Stává se pravou rukou šéfa. Dokáže vyřešit jakýkoli problém. Umí se nadchnout pro práci a věnuje jí veškerou energii. Pokud s něčím nesouhlasí, ozve se a navrhne jiné řešení. Většinou však úkoly plní bez otázek. Je svědomitým nadřízeným, často má však málo pochopení pro chyby druhých. V milostném životě to Psi nemají zrovna lehké právě pro svou úzkostlivost, která je jim často vyčítána. Jsou velmi nejistí a v pozdějším věku si vyčítají své dřívější chyby. Pokud se zamiluje dokáže být vášnivý a něžný. Je velmi chápavý, otevřený a čestný. Je to romantik a miluje soukromí. Nerad své city staví na obdiv.

Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:
William Clinton, George W. Busg, Connie Chung, Andre Agassi, Zsa Zsa Gabor, Claudia Schiffer, Elvis Presley, zpěvák Prince, Sally Field, Candice Bergen, David Bowie, Cher, Madonna, Winston Churchill, Liza Minelli, Michael Jackson, Matka Theresa, Linda Ronstadt, Sophie Loren, Sade, Norman Schwarzkopf, Sylvester Stallone, Shelly Winters, Mariah Carey a Rodney Dangerfield
-------------------------------------------
Vepř/Prase - 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 - chce všechno dělat správně
Krátký popis:chce všechno dělat správně
Příznivý den: čtvrtek
Příznivá čísla: 3,4,5
Nejvhodnější partner: Bůvol
Neutrální spojení: Krysa
Nepříliš vhodný partner: Had

Plní energie, upřímní, důvěryhodní i naivní - tak jsou charakterizováni lidé tohoto znamení. I když bývají fyzicky velmi silní, jejich otevřenost je činí zranitelnými. Málokdy lžou, jsou důvěřiví, ale pravdu si vždy ověřují. Mají tendenci obětovat se pro ostatní. Nemívají mnoho přátel a snad proto se je snaží k sobě připoutat. Nejsou zrovna komunikativní, ale přesto dokáží být dobrými společníky. Někdy se kompromisem snaží vyhnout přetrhání přátelských svazků. Nesnáší hádky a násilí. Mají rádi pohodlí, ale málokdy proto něco udělají. Někdy až příliš lpí na hmotných statcích. Kanci jsou vždy plní síly a právě tato energie je vrhá do rizika, kterému se ostatní snaží vyhnout. Nebojí se velkých úkolů. Když už se do něčeho pustí, zůstávají u toho i přes všechny překážky. Nevyhledávají pomoc, budou pracovat tvrdě a samostatně. Bývají z nich dobří spisovatelé a umělci. Jsou to svědomití dříči. O své práci potřebují mít přehled, aby ji mohli vykonávat tak, jak chtějí. V lásce jsou velmi zdrženliví. Dlouho své city tají a často se ani nevysloví. Jsou jako stvořeni pro manželský život. Jsou věrní a ohleduplní. Dokáží vytvořit velmi příjemné zázemí, protože jim na tom velmi záleží. Milují jemně, něžně a oddaně.

Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:
Hillary Rodham Clinton, Chiang Kai-Shek, Woody Allen, Lucille Ball, Billy Crystal, Steven Spielberg, Arnold Schwarzenegger, Stephen King, Henry Ford, John McEnroe, Tracey Ullman, Phil Donahue, Fred Astaire, Thomas Jefferson, Dudley Moore, Farrah Fawcett, Robert Dole, Jerry Lee Lewis, Humphrey Bogart, Julie Andrews, Richard Dreyfuss, Henry Kissinger, Marie Osmond, Ralph Waldo Emerson a Dalai Lama.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Miška (- Miška (- | E-mail | 5. října 2006 v 17:52 | Reagovat

niečo namna sedelo niečo nie

2 kohout kohout | 30. dubna 2007 v 19:56 | Reagovat

hmmm a co had?

3 Tom Tom | Web | 2. března 2008 v 17:40 | Reagovat

Další popis tady:

http://blog.halada.info/651820-cinsky-horoskop.php

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama